ὑπ-ήρεμα

[1206] ὑπ-ήρεμα, besser ὑπηρέμα, adv., etwas leise, sacht, D. Per. 1122.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1206.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: