ὑπ-ηρεσία

[1206] ὑπ-ηρεσία, , eigtl. der Dienst der Ruderer u. Matrosen; – im plur. αἱ ὑπηρεσίαι, die Gesammtheit der Matrosen, die Schiffsmannschaft, Thuc. 6, 31; κυβερνήτας ἔχομεν πολίτας καὶ τὴν ἄλλην ὑπηρεσίαν 1, 143; ταῖς ναυσίν 8, 1; καὶ πληρώματα Lys. 21, 10; Isocr. 4, 142; ὑπηρεσίαν μισϑοῦσϑαι Dem. 50, 7; ναῠς ταῖς ὑπηρεσίαις ἐξηρτυμένη Pol. 1, 25, 3, vgl. 5, 109, 1. – Uebh. jede schwere Handlangerarbeit, mühsamer Dienst, u. allgem. jede Dienstleistung, ἰατρική Plat. Legg. XII, 961 e; τίς αὕτη ἡ ὑπηρεσία ἐστὶ ϑεοῖς Euthyphr. 14 d, vgl. τὴν ἐμὴν τῷ ϑεῷ ὑπηρεσίαν Apol. 30 a; – u. im plur. die ganze dienende Menschenklasse, in Athen auch die untergeordneten Staatsdienste, welche für Lohn verwaltet wurden, im Ggstz der unbesoldeten ἀρχαί, s. Böckh Ath. Staatshh. I p. 257; so ὑπηρεσιῶν ἑκάσταις τῶν ἀρχῶν καταστάσεις Plat. Legg. VII, 956 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1206.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: