ὑπ-ηρέσιον

[1206] ὑπ-ηρέσιον, τό, die Unterlage od. das Sitzkissen auf der Ruderbank für die Ruderer, Thuc. 2, 93; εἰς ὑπ. καὶ κώπην συνέστειλε τὸν δῆμον, d. i. zum Ruderdienst, Plut. Them. 4; auch Sattel od. Pferdedecke, D. Sic. 20, 4; – Lohn des Ruderers, B. A. 312, Phot.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1206.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: