ὑπ-οσφραίνομαι

[1234] ὑπ-οσφραίνομαι (s. ὀσφραίνομαι), dep. med., ein wenig riechen, wittern, Suid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1234.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: