ὑπ-οττοβέω

[1237] ὑπ-οττοβέω od. ὑποτοβέω, darunter, dazu, dabei lärmen, bei Aesch. Prom. 574 in tmesi.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1237.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: