ὑπ-οφθάλμιος

[1238] [1238] ὑπ-οφθάλμιος, unter den Augen, τὰ ὑποφϑάλμια, die Gegend unter den Augen, Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1238-1239.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: