ὑπ-οχετεύω

[1239] ὑπ-οχετεύω, darunter hin- od. ableiten. [Empedocl. scheint die erste Sylbe des Verses wegen lang gebraucht zu haben, Naeke Choeril. p. 118.]

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1239.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: