ὑπ-όμνῡμι

[1226] ὑπ-όμνῡμι (s. ὄμνυμι), dazu schwören, Soph. frg. 313. – Gew. med. ὑπόμνυμαι, vorher schwören, Dem. 39, 37; unter eidlicher Versicherung eines wichtigen Hindernisses Aufschub des gerichtlichen Termins suchen, Xen. Hell. 1, 7,38; übh. sich wegen des Ausbleibens entschuldigen, ὑπωμόσατό τις τὸν Δημοσϑένη ὡς νοσοῦντα, Einer entschuldigte den Demosthenes als krank und bat deshalb um Aufschub des Termins, Dem. 58, 43; neben παραγράφομαι 47, 39; ὑπωμοσάμεϑα τουτονὶ δημοσίᾳ ἀπεῖναι στρατευόμενον 48, 25, worauf folgt ὑπωμοϑέντος δὲ τούτου ἀνϑυπωμόσαντο οἱ ἀντίδικοι, als für ihn der Entschuldigungseid geleistet war.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1226.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: