ὕπ-ομβρος

[1225] ὕπ-ομβρος, mit Regen untermischt, durchnäßt, Hippocr., ϑέρος, regniger Sommer, Plut. Cam. 3, νεφέλη, Regenwolke; ὕπομβρον γενόμενον καὶ κατακλυσϑέν def. or. 51.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1225.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: