ὑϊκός

[1175] ὑϊκός, 1) den Sohn betreffend, Sp. – 2) = Folgdm; ὑϊκόν τι πάσχει, es geht ihm wie einem Schweine, Xen. Mem. 1, 2, 30.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1175.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: