ὕϊνος

[1175] [1175] ὕϊνος, vom Schweine, ihm eigen, dah. schweinisch, im Betragen, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1175-1176.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: