ὕπ-αυλος

[1184] ὕπ-αυλος, unter dem Hofe; – σκηνῆς ὕπαυλος, unter dem Zelte, Soph. Ai. 783.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1184.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika