Huttenlocher, Henriette

[386] Huttenlocher, Henriette. Neuestes Kochbuch f. bürgerl. Haushaltgn. 12. (152) Stuttgart 1843, Ebner & Sohn. geb. 1.75

Quelle:
Pataky, Sophie: Lexikon deutscher Frauen der Feder Bd. 1. Berlin, 1898., S. 386.
Lizenz:
Kategorien: