Assagaie

[110] Assagaie, Zagaie, Wurfspieß der Kaffern, Hottentotten und Betschuanen; bei den Zulu mehr Stoßwaffe.

Quelle:
Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon, fünfte Auflage, Band 1. Leipzig 1911., S. 110.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: