Bahia

[140] Bahia (span. und portug., spr. baīa), Bucht, Bai.

Quelle:
Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon, fünfte Auflage, Band 1. Leipzig 1911., S. 140.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: