Bao-thany

[149] Bao-thany, Stadt in Tongking, s. Lao-kai.

Quelle:
Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon, fünfte Auflage, Band 1. Leipzig 1911., S. 149.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: