Chiesa libera in libero stato

[333] Chiēsa libĕra in libĕro stato (ital., spr. ki-), s. Freie Kirche im freien Staate.

Quelle:
Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon, fünfte Auflage, Band 1. Leipzig 1911., S. 333.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: