Libera chiesa in libero stato

[53] Libĕra chiēsa in libĕro stato (ital., spr. ki-), s. Freie Kirche im Freien Staate.

Quelle:
Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon, fünfte Auflage, Band 2. Leipzig 1911., S. 53.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: