Imitatio Christi

[851] Imitatĭo Christi (lat.), s. Nachfolge Christi.

Quelle:
Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon, fünfte Auflage, Band 1. Leipzig 1911., S. 851.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: