O tempora, o mores!

[331] O tempŏra, o mōres! (lat.), o Zeiten, o Sitten! Zitat aus Cicero.

Quelle:
Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon, fünfte Auflage, Band 2. Leipzig 1911., S. 331.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: