Ausdruck

[864] Ausdruck: vgl. UPHUES bei Object (»Ausdruckstheorie«). Über ästhetischen Ausdruck vgl. J. COHN, Allg. Ästhet. S. 48 ff.

Quelle:
Eisler, Rudolf: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Band 2. Berlin 1904, S. 864.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: