Krafft-Ebing, Richard v.

[359] Krafft-Ebing, Richard v., geb. 1840 in Mannheim, 1889 Prof. in Wien, gest. 1902.

SCHRIFTEN: Grundz. d. Kriminalpsychol., 3. A. 1899. – Lehrbuch d. Psychiatrie, 7. A. 1903. – Psychopathia sexualis, 13. A. 1907, u. a.

Quelle:
Eisler, Rudolf: Philosophen-Lexikon. Berlin 1912, S. 359.
Lizenz: