Caneva, Giacomo: Telio Nardi

Caneva, Giacomo: Telio Nardi
Fotograf:Caneva, Giacomo
Entstehungsjahr:1854
Maße:193 x 138 mm
Technik:Calotypie
Land:Italien
Kommentar:Szene