Sharaku, Toshusai

Geburtsdatum:1770
Geburtsort:Edo (heute Tokyo)
Sterbedatum:1825
Sterbeort:Edo (heute Tokio)
Wirkungsort:Edo

Grafiken (1)

Sharaku, Toshusai: Die Schauspieler Nakamura Konozo und Nakajima Wadaemon während Aufführung
Die Schauspieler während Aufführung

Übersicht der vorhandenen Grafiken

/Kunstwerke/R/Sharaku,+Toshusai/3.rss