[Kumt Voerjahr man wedder]

[323] Kumt Vœrjahr man wedder,

So kumt ok de Freid:

Kumt Gras op de Wischen,

Kamt de Köh op de Weid.


Kumt de Sünn dœr de Wulken

Un de Hadbar opt Nest –

Un Abends en Maanschin,

Denn kumt eerst dat Best.

Quelle:
Klaus Groth: Quickborn. Volksleben in plattdeutschen Gedichten, Berlin 1968, S. 323-324.
Lizenz:
Kategorien:
Ausgewählte Ausgaben von
Quickborn
Quickborn
Klaus Groth's Gesammelte Werke: Erster band. Quickborn
Quickborn: Volksleben in Plattdeutschen Dichtungen Ditmarscher Mundart, Volume 2 (German Edition)