So lach doch mal!

[309] Nu mak mi nich dart Hart so buck!

Un lach doch mal! un frei di mal!

An Hęben singt de Lurken smuck,

Int Holt de Nachtigal.


Wat sühst du deep int Abendroth?

Dat Gras is grön! un Blöm de Füll!

De Vageln singt ut Æwermoth,

Un du büst bleek un still.

Quelle:
Klaus Groth: Quickborn. Volksleben in plattdeutschen Gedichten, Berlin 1968, S. 309-310.
Lizenz:
Kategorien:
Ausgewählte Ausgaben von
Quickborn
Quickborn
Klaus Groth's Gesammelte Werke: Erster band. Quickborn
Quickborn: Volksleben in Plattdeutschen Dichtungen Ditmarscher Mundart, Volume 2 (German Edition)