See

See

Seebildungen I.
Seebildungen I.
Seebildungen II.
Seebildungen II.
Quelle:
Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 18. Leipzig 1909.
Lizenz: