Fig. 2. Querschnitt. Fig. 1. Längsschnitt. Feuerluftmaschine von Gebrüder Bénier.

Fig. 2. Querschnitt. Fig. 1. Längsschnitt. Feuerluftmaschine von Gebrüder Bénier.
Auflösung: 2.085 x 1.170 Pixel
Folgende Artikel verwenden dieses Bild:
  • Feuerluftmaschinen Fig. 2. Querschnitt. Fig. 1. Längsschnitt. Feuerluftmaschine von Gebrüder Bénier.