εἰς-έχω

[743] εἰς-έχω (s. ἔχω), hineinreichen, sich hineinerstrecken, ἐς ποταμόν, ἐς ϑάλασσαν, Her. 1, 193. 2, 158 u. öfter; κόλπος ἐκ τῆς βορηΐης ϑαλάσσης ἐςέχων ἐπὶ Αἰϑιοπίης, der sich nach Aethiopien hineinerstreckt, 2, 12; Plut. Alex. 44. Aehnlich ϑάλαμος ἐςέχων ἐς τὸν ἀνδρεῶνα, hat einen Ausgang dahin, Her. 3, 78; ἐς τὸν οἶκον ἐςέχων ὁ ἥλιος, die in das Haus hineinscheinende Sonne, 8, 137. – In Gemälden ist τὸ εἰςέχον der Schatten, Philostr. v. Apoll. 2, 20.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 743.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: