εἰς-ίημι

[743] εἰς-ίημι (s. ἵημι), hineinschicken, -werfen, -lassen; ἐςῆκε τοὺς Πέρσας ἐς τὸ τεῖχος Her. 3, 158; vgl. 2, 87; ἐς τὴν δύο ποταμοὶ εἰςιεῖσι τὸ ὕδωρ, ihr Wasser, sich ergießen, 7, 109. – Im med., zu sich einlassen, τοὺς πολεμίους εἰςέσϑαι Xen. Hell. 1, 3, 19. Aber Od. 22, 470 αὖλιν εἰςιέμεναι, sich begebend, wird richtiger als med. von εἴςειμι betrachtet. Vgl. εἶμι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 743.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: