εἰς-αγείρω

[739] εἰς-αγείρω (s. ἀγείρω), hineinversammeln; ἐς δ' ἐρέτας ἀγείρομεν Il. 1, 142; med., sich darin versammeln, ϑοῶς δ' ἐςαγείρετο λαός Od. 14, 248; übertr., νέον δ' ἐςαγείρετο ϑυμόν, faßte sich wieder, kam wieder zur Besinnung, Il. 15, 240. 21, 417 u. sp. D., wie Ap. Rh. 3, 634.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 739.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: