εἰς-κλύζω

[743] εἰς-κλύζω, hineinspülen, Strab. 5, 1, 7, jetzt in ἐκκλύζω geändert.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 743.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: