εἰς-μάομαι

[744] (εἰς-μάομαι, s. ΜΑΏ), nur aor.; ἐςεμάσσατό με ϑυμὸν ϑανών, sterbend hat er mir das Herz gerührt, Il. 17, 564; 20, 425. So Hippocr. öfter, vom Hineintasten u. von Innen Befühlen, wozu Galen. das praes. εἰςμάττεσϑαι anführt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 744.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: