εἰς-οικίζω

[744] εἰς-οικίζω, ansiedeln, als Bewohner wohin versetzen, τινά, Pol. 5, 100, 8 u. Sp. Häufiger das med., sich ansiedeln, einwandern u. sich niederlassen, ἐς Κρήτην Her. 7, 171; χώραν Plut. Sol. 7; – εἰς ἐργαστήριον, einziehen, Aesch. 1, 124; εἰς αὐτοῠ τοῠ Καίσαρος εἰςῳκίσϑη Dio Cass. 43, 27; übertr., ἡ παρανομία κατὰ σμικρὸν εἰςοικισαμένη, die allmälig einschlich, Plat. Rep. IV, 424 d; vgl. Pol. 6, 57, 5; εἰς τὰ καϑαρὰ λιμὸς εἰςοικίζεται Men. fr. inc. 290.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 744.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: