εἰς-πνέω

[745] εἰς-πνέω (s. πνέω), 1) anblasen, -wehen; δᾴδων γ' ἐμὲ αὔρα τις εἰςέπνευσε Ar. Ran. 314; im pass., ἀνέμων εἰςπνεῖσϑαι Philostr. v. Apoll. 2, 8. – 2) einathmen; Arist. Probl. 8, 2; Medic.; εὐοσμίας, Aristaen. 1, 3. – 3) Nach Ael. H. A. 3, 12 u. VLL. bei den Lacedämoniern = ἐρᾶν, vgl. ἐμπνέω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 745.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: