εἰς-τίθημι

[746] εἰς-τίθημι (s. τίϑημι), hineinsetzen, -legen, bes. in ein Schiff, ἐςϑέντες Her. 1, 164; ἐς ἅμαξαν Her. 9, 25; ἐς χεῖράς τινι 1, 208; Thuc. 4, 100 u. Sp. – Häufig med., für sich hineinlegen, ἐςϑέμενοι τέκνα καὶ γυναῖκας, ihre Kinder einschiffend, Her. 1, 164; vgl. Eur. Hel. 1566; σῖτα Xen. Hell. 1, 6, 20; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 746.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: