εἰς-χέω

[747] εἰς-χέω (s. χέω), eingießen; ἐςχέας γάλα Eur. Cycl. 389. – Med., gew. übertr., hineinströmen, hineinstürzen, ἐςέχυντο ἐς πόλιν Il. 21, 610, vgl. 12, 270, wie ἐςεχέοντο Her. 9, 70.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 747.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: