εἰς-ό-κε

[744] εἰς-ό-κε, εἰςόκεν, dor. εἰςόκα, bis daß, bis aus den Fall daß, c. conj.; Il. 2, 332; δεδεγμένος εἰςόκεν ἔλϑῃς 10, 62; c. optat.; Il. 15, 70; c. ind. fut.; Il. 3, 409, was freilich auch verkürzter conj. aor. sein kann. Vgl. 21, 133 Od. 2, 318; c. ind. aor.; H. h. 28, 15; sp. D., wie Ap. Rh. 1, 820. Auch = so lange wie, Il. 9, 609. 10, 89, c. conj.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 744.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: