κολο-κορδό-κολα

[1474] κολο-κορδό-κολα, τά, die Eingeweide, Kaldaunen, komisch gebildetes Wort aus κόλον u. χορδή, Philodem. 29 (X, 103).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1474.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika