πάρ-ορνις

[527] πάρ-ορνις, ῑϑος, wobei der Vogelflug ungünstig ist, unter ungünstigen Vorbedeutungen, ὁδοὺς ἀϑύμους καὶ παρόρνιϑας πόρους τιϑέντες, Aesch. Eum. 740, d. i. unglückliche Fahrt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 527.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: