παρ-ορμίζω

[527] παρ-ορμίζω, daneben vor Anker legen, παρορμίσαντες πλοῖα, Lys. 13, 24.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 527.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: