παρ-ορίζω

[527] παρ-ορίζω, 1) begränzen, bestimmen, Longin. de sublim. 2, 2 u. öfter. – 2) die Gränze überschreiten, ὑπερβαίνειν τοὺς οἰκείους ὅρους ἀποτεμνόμενον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων, B. A. 293; vgl. Ammian. 14 (XI, 209). – 3) über die Gränze werfen, ausschließen, τὴν ϑάλατταν ἐκ πυρὸς ἡγοῦνται καὶ παρωρισμένην, Plut. de Is. et. Osir. 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 527.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: