παρ-ορίνω

[527] παρ-ορίνω, = simpl., Alcaeus bei Simplic. ad Arist. de coelo.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 527.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: