παρ-ωλενίς

[530] παρ-ωλενίς, ίδος, ἡ, neben ὠλενίς angeführt von Poll. 10, 170.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 530.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: