παρ-ώμαλος

[530] παρ-ώμαλος, fast gleich, τὸ πλάτος καὶ τὸ μῆκος, Strab. 3, 5, 1 A.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 530.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: