παρ-ωμίς

[530] παρ-ωμίς, , ein Kleidungsstück, das an der Schulter getragen wird, LXX.; vgl. ἐπωμίς u. περιωμίς.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 530.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: