ἀγεσί-λας

[13] ἀγεσί-λας, ου, dasselbe, Callim. Pall. 129 (ἀγεσίλᾳ) u. Ep. ad. 753 (App. 235).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 13.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: