ἀ-παρ-εμ-πόδιστος

[280] ἀ-παρ-εμ-πόδιστος, ungehindert, neben ἀκώλυτος Epict. ench. 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 280.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: