ἀ-παρ-έμ-φατος

[280] ἀ-παρ-έμ-φατος, nicht deutlich bezeichnend, προσώπων, die Personen, Ammon.; ἡ ἀπαρ. bei Gramm. der Infinitiv, sc. ἔγκλισις. Vgl. Dion. Hal. C. V. 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 280.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: