ἀ-παρ-έν-θετος

[280] ἀ-παρ-έν-θετος, nicht eingeschoben, E. G. v. ἀεί, Bast. conj. ἀπαράϑετος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 280.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: